1. Zdążyć przed dysgrafią / pobierz

2. Cztery recepty na dobre czytanie i pisanie / pobierz

3. Rola wczesnej diagnozy w profilaktyce trudności w nauce czytania / pobierz

4. Stres - artykuł / pobierz

5. TUS (Trening Umiejętności Społecznych) / pobierz

6. Coaching dla rodziców / pobierz

7. Test Uzdolnień Wielorakich - Diagnoza i wspomaganie w rozwoju  dzieci uzdolnionych  / pobierz

8. Dysleksja i jej symptomy / pobierz

9. Zagadnienia dotyczące osób z wadami wzroku / pobierz

10. Co mogą zrobić dorośli aby zapewnić bezpieczne przejście dzieska z klasy III do IV? / pobierz

11. Kwiecień światowym miesiącem wiedzy na temat autyzmu / pobierz

12. Jeśli dziecko ma jakiekolwiek problemy ze wzrokiem / pobierz

13. Zaburzenia przetwarzania słuchowego - artykuł / pobierz

14. Jak ułatwić dzieciom z dysleksją naukę czytania i pisania / pobierz

15. Europejski tydzień świadomości dysleksji / pobierz

16. Co zrobić, gdy dziecko nie słucha poleceń rodzica ? - pobierz

17. Orientacja przestrzenna / pobierz

18. Słyszę ale nie rozumiem / pobierz

19. Co zrobić by dziecko polubiło czytanie / pobierz

20. Style wychowania w rodzinie, prawidłowe postawy rodzicielskie celem sukcesu wychowawczego.
Trudności wychowawcze w rodzinie / pobierz

21. Uzależnienia behawioralne - uzależnienie iod komputera i Internetu / pobierz

22. Mini poradnik dla młodzieży - jak się uczyć żeby nauka była efektywna / pobierz

22. Ochrona zdrowia psychicznego uczniów podczas edukacji zdalnej / pobierz

23. Język obcy a dysleksja / pobierz

24. Apel Twojego dziecka / pobierz

25. Jak dbać o słuch ? / pobierz

26. Widzenie, higiena pracy wzrokowej - część I (teoria) / pobierz

27. Widzenie, higiena pracy wzrokowej - część II (zagadnienia praktyczne) / pobierz

28. Problemy w okresie dojrzewania u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / pobierz

29. Lecz depresję / pobierz

30. Nauka zdalna to dla dzieci w spektrum prawdziwe wyzwanie / pobierz

Reklama